Buddyzm - Cyber Sangha - Buddyjski Serwis Internetowy - Buddyzm w Polsce - www.buddyzm.edu.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej.
Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.


buddyzm medytacja Budda reinkarnacja Dharma nirwana
Buddyzm - Cyber Sangha - Buddyjski Serwis Internetowy - Buddyzm w Polsce - www.buddyzm.edu.pl
Buddyzm - Cyber Sangha - Buddyjski Serwis Internetowy - Buddyzm w Polsce - www.buddyzm.edu.pl BUDDYZM - Cyber Sangha
Wydawnictwo ROGATY BUDDA - Ksiegarnia Buddyjska - buddyzm Buddyzm-Media - Buddyjski Serwis Informacyjny Buddyzm CyberSangha - YouTube Buddyzm CyberSangha - FACEBOOK
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm BUDDYZM - Cyber Sangha buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm     mapa strony | nasz patronat | o serwisie  buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm S T R O N A   G L O W N A M A G A Z Y N D O W N L O A D W Y D A R Z E N I A C Z Y T E L N I A ZALOGUJ SIE ZAREJESTRUJ SIE S Z U K A J buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm Wprowadzenie do buddyzmu Czym jest medytacja? Nowosci wydawnicze Zadaj pytanie Ikonografia Katalog WWW buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm buddyzm
buddyzm warszawa beru khjentse dziamgon kongtrul
Polska Sangha Beru Khjentse Rinpocze i Dziamgona Kongtrula Rinpocze w tradycji karma kagju


buddyzm
buddyzm buddyzm
Cyber Sangha > Czytelnia > Oświadczenie Międzynarodowej Organizacji Buddyjskiej Karma Kagyu
buddyzm buddyzm Cyber Sangha - buddyzm w Polsce
Buddyjski Serwis Internetowy
buddyzm
buddyzm


Oświadczenie Międzynarodowej Organizacji
Buddyjskiej Karma Kagyu


buddyzm - Cyber Sangha - medytacja

buddyzm - Cyber Sangha - medytacja

buddyzm - Cyber Sangha - medytacja

22 maja 2008 r.

Jako członek Międzynarodowej Organizacji Buddyjskiej Karma Kagyu (International Karma Kagyu Buddhist Organisation - IKKBO) jestem odpowiedzialny za wyjaśnienie pewnych twierdzeń na temat podróży Jego Świątobliwości Urdziena Trinleja Dordże Karmapy do USA, opublikowanych w marcu 2008 roku przez przeróżne dzienniki informacyjne. W artykułach tych wielokrotnie określa się Urdziena Trinleja Dordże jako oficjalnego Karmapę.

Tytuł Karmapy w linii Karma Kagyu sięga dziewięciuset lat wstecz i reprezentuje najdłuższą nieprzerwaną linię reinkarnujących się przywódców wśród czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Przez dziewięć stuleci większość z poprzednich szesnastu Karmapów wybierał lub „rozpoznawał” drugi najważniejszy lama w linii - Szamarpa. Nie inaczej było, gdy XVI Gjalwa Karmapa zmarł w 1981 roku - obecny Szamarpa w roku 1994 oficjalnie rozpoznał Trinleja Taje Dordże urodzonego w Lhasie w Tybecie w maju 1983 roku jako XVII Karmapę. Powołanie Trinleja Taje Dordże na to wysokie stanowisko poparło wielu duchowych przywódców i mnichów ze wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego. On sam dużo podróżował, przemawiając do tysięcy ludzi na całym świecie.

A jednak prof. Robert Thurman z Columbia University w różnych swoich artykułach twierdził, że większość Tybetańczyków zaakceptowała Urdziena Trinleja jako Karmapę, ponieważ rozpoznał go Jego Świątobliwość Dalajlama. Twierdzenie to jest prawdziwe, gdyż większość młodzieży tybetańskiej oraz uchodźców pragnących odzyskać państwo tybetańskie, popiera każdą politykę Dalajlamy, kierując się solidarnością z głową rządu tybetańskiego na uchodźstwie i stawiając swoje zaufanie oraz tradycje religijne linii Karma Kagyu na drugim miejscu. Jednak historycznie rzecz biorąc, przy rozpoznawaniu Karmapy nigdy nie opierano się na większości głosów. Dlatego też ci sami Tybetańczycy uważają również Trinleja Taje Dordże za Karmapę. Prawni zarządcy XVI Karmapy oraz jego mnisi całym sercem zaakceptowali rozpoznanie Trinleja Taje Dordże jako tradycyjnego Karmapy.

Ostatnio Urdzien Trinlej Dordże także przekonał się do tego poglądu. Choć wcześniej głosił, że jest jedynym Karmapą, jego wypowiedzi mogły być błędnie tłumaczone, jako że na ostatnich spotkaniach z tybetańskimi duchowymi przywódcami i mnichami oznajmił, iż także uważa Trinleja Taje Dordże za Karmapę, ponieważ rozpoznał go Gjalwa Szamarpa. Będąc bezpośrednio szkolonym przez Jego Świątobliwość Dalajlamę, Urdzien Trinlej Dordże Karmapa zawsze zachowywał wysoki poziom godności. Pytany, co sądzi o garstce ludzi wykorzystujących w przeszłości jego imię dla osiągnięcia swoich celów, takich jak zbieranie datków od zagranicznych zwolenników na łapówki dla polityków i policji, zajęcie przemocą klasztoru Rumtek wbrew woli legalnej administracji i mnichów XVI Karmapy, kradzież klejnotów z przedmiotów religijnych w klasztorze Rumtek, przerabianie faktów dotyczących historii linii Karma Kagyu itp., odpowiedział, że jeśli te zarzuty okażą się prawdziwe, stanowczo potępi takich ludzi i takie działania. Dlatego też prawowici administratorzy XVI Gjalwa Karmapy oznajmili Urdzienowi Trinlejowi Dordże w 2006 roku, że gotowi są zaprezentować mu dowody przestępstw, jeśli zechce stworzyć specjalną komisję do zbadania tej sprawy. Niestety, na wieść o tym Situ Rinpocze z pomocą Drubpona Tulku, generalnego sekretarza Urdziena Trinleja Dordże, zaczął zaciekle sabotować ten plan.

W całej historii Tybetu reinkarnacje Karmapów zawsze rozpoznawali ich następcy, w większości byli to Szamarpowie [patrz dokument]. Poprzedni Szamarpowie znani byli jako Karmapowie Czerwonej Korony. Nawet w Politycznej Historii Tybetu pióra ministra finansów Dalajlamy wspomina się, że Szamarpa jest Karmapą Czerwonej Korony. Aż do dziś, nigdy w historii nie było Karmapy rozpoznanego przez rząd chiński bądź tybetański.

Rozpoznanie Urdziena Trinleja Dordże jako Karmapy wspierały sprzeczne informacje. Autorem pierwszej historii był Situ Rinpocze, który twierdził, że rozpoznał Urdziena Trinleja Dordże na podstawie "listu-przepowiedni" otrzymanego od XVI Karmapy w 1980 r., którego jednak nie mógł udostępnić aż do marca roku 1992. Druga historia pochodzi od rządu chińskiego, który twierdził, że w 1985 roku Situ Rinpocze poprosił chińskich urzędników o pozwolenie, aby to właśnie on mógł rozpoznać Karmapę w linii Karma Kagyu. Powiedziano mu, że jeśli będzie spełniał żądania Chińczyków, dostanie pozwolenie na taki wybór. W 1990 r. rząd chiński pozwolił mu na wskazanie kilku kandydatów na przyszłego Karmapę. Spośród nich ostatecznie wybrano Urdziena Trinleja Dordże, gdyż jego rodzina nie była powiązana z działalnością antychińskiej opozycji. 25 lipca 1992 roku rząd chiński oficjalnie rozpoznał go jako Karmapę.

Trzecią historię, czy też wersję wyboru Urdziena Trinleja Dordże, podał sam Dalajlama. Utrzymywał, że w 1992 roku uprzednio będąc poinformowanym przez Situ Rinpocze, że to Urdzien Trinlej Dordże jest jego kandydatem, miał sen, w którym zobaczył dolinę bardzo podobną do rodzinnych stron chłopca. Dalaj Lama uznał to za potwierdzenie kandydatury zaproponowanej przez Situ Rinpocze i 30 czerwca 1992 roku oficjalnie rozpoznał Urdziena Trinleja Dordże jako XVII Karmapę. Wybór głowy jednej szkoły przez głowę innej jest w tym przypadku bezprecedensowy.

Relacji rządu chińskiego i Dalajlamy nie kwestionowano, ale udowodniono, że „list-przepowiednia” dany rzekomo Situ Rinpocze i tytułujący Urdziena Trinleja Dordże następnym Karmapą jest fałszerstwem. Co więcej, pewne twierdzenia ze strony internetowej Karmapafacts.com, która pojawiła się niedawno w Internecie są nieprawdziwe. Jedno z nich to twierdzenie, że Urdzien Trinlej Dordże nie tylko został rozpoznany na podstawie niepodważalnego listu podanego przez Situ Rinpocze, ale jego wybór zaaprobowało też ośmiu innych wysokich lamów szkoły Karma Kagyu – dlatego też nigdy nie istniała kontrowersja dotycząca rozpoznania XVII Karmapy. To prawda, że w marcu 1992 roku Situ Rinpocze wspierany przez Dzialtsaba Rinpocze okazał list i zaprezentował go Szamarowi Rinpocze. Jednak Szamarpa nie uznał autentyczności listu, kierując się faktem, że charakter pisma, jakim go napisano, nie przypominał charakteru pisma ostatniego XVI Karmapy - bardziej przypominał charakter pisma Situ Rinpocze, a sam podpis na końcu listu został rozmazany wodą. Dlatego też domagano się naukowego zbadania autentyczności listu, jednak Situ Rinpocze nie dostarczył go lub też tego odmówił. Szamar Rinpocze miał prawo domagać się weryfikacji autentyczności dokumentu, ponieważ zgodnie z tradycją Karma Kagyu wspomniani dwaj Rinpocze - Tai Situ i Dzialtsab - są władni rozpoznawać reinkarnację Karmapy jedynie w przypadku nieobecności Szamarpy. Poza tym, pozostałych ośmiu Rinpocze, o których mowa na stronie internetowej Karmapafacts.com, nie miało rangi wysokich lamów, nie wspominając już o tym, że nie mieli wystarczającego autorytetu, by rozpoznawać ważnych przywódców linii Karma Kagyu. Ani Situ Rinpocze ani Dzialtsab Rinpocze nie mieli żadnej władzy nad legalną administracją XVI Gjalwa Karmapy. Żaden z nich nie został mianowany regentem przez XVI Karmapę. W istocie rzeczy, w 1985 roku sekretariat XVI Karmapy polecił im, by zaprzestali używać tego tytułu. A jednak obaj Rinpocze byli zamieszani w rozpoznanie Urdziena Trinleja Dordże w Chinach oraz w zajęcie w 1993 roku klasztoru Rumtek, siedziby XVI Karmapy. Sąd indyjski uznał to zajęcie za nielegalne, po tym jak dowiedziano się, że Situ Rinpocze oraz Dzialtsab Rinpocze przekupili miejscowych polityków i policję pieniędzmi początkowo dostarczonymi przez rząd chiński. Obaj Rinpocze zdradzili Indie - kraj, który udzielił im azylu politycznego i od tamtego procesu nie mogą swobodnie poruszać się ani po Indiach, ani wyjeżdżać z tego kraju.

Pomimo tych problemów oraz faktu, że brak w przeszłości przykładu, by Dalajlama rozpoznawał Karmapę, Szamar Rinpocze wyraził wolę współpracy z Dalajlamą w kwestii decyzji uznania Urdziena Trinleja Dordże za Karmapę. Szamar Rinpocze zrobił to, pragnąc wesprzeć stabilność rządu tybetańskiego na uchodźstwie. Co więcej, Szamarpa wierzy, że sprzeczne roszczenia faktycznie nie stanowią podstawy do kontrowersji, gdyż Karmapa jako wielki bodhisattwa (duchowa istota) może emanować wiele form, aby przynosić pożytek wszystkim czującym istotom według ich potrzeb. Aby podkreślić swoją chęć wspierania go, Szamar Rinpocze udzielił nawet Urdzienowi Trinlejowi Dordże pomocy niezbędnej, by rząd indyjski wydał zgodę na jego ostatnią wizytę w USA. Jednocześnie Szamarpa nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że to Trinlej Taje Dordże jest tradycyjnym Karmapą.

Choć dla kogoś z zewnątrz cała sprawa może sprawiać wrażenie zagmatwanej, można popatrzeć na tę kwestię tak: Urdzien Trinlej Dordże jest nowym oficjalnym Karmapą rządu chińskiego i tybetańskiego, a Trinlej Taje Dordże jest oficjalnym Karmapą nie tylko według Szamarpy, prawowitego duchowego przywódcy, ale również według administracji XVI Karmapy i został rozpoznany zgodnie z dziewięćsetletnią tradycją szkoły Karma Kagyu.

Prawdą jest, że przez ostatnie piętnaście lat narosły kontrowersje wokół Karmapy; byłoby poważnym błędem twierdzić, że jest inaczej.

Z poważaniem,
K. Wangczuk


Źródło: Karmapa Issue, tłumaczenie: Joanna Niesluchowska.
buddyzm

buddyzm - facebook - cybersangha
buddyzm
Polityka prywatności portalu
buddyjskiego "CyberSangha"


buddyzm
Sprawdź najchętniej czytane teksty »
buddyzm

buddyzm
Zarejestruj się, by otrzymywać newsletter »
buddyzm

buddyzm
"Cyber Sangha" obejmuje swoim patronatem medialnym ciekawe książki i imprezy związane z buddyzmem.
» szczegóły
buddyzm

buddyzmZnajdź w "Cyber Sandze"

buddyzm

buddyzm
Darowizna
dla "Cyber Sanghi"

buddyzm

Budda

Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczynę szczęścia.

Oby były wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.

Oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia - wolności od cierpienia.

Oby spoczywały w wielkiej równości, wolnej od przywiązania i niechęci.

Magazyn DIAMENTOWA DROGA

Portal Budda.pl

Fundacja Theravada Polska

Biblioteczka Buddyjska

Wydawnictwo A - buddyzm, filozofia, religioznawstwo

Księgarnia KARMAPA FOUNDATION

Serwis Buddyzm Wprost

Sasana.pl - Theravada

Medytacja w więzieniach


London wedding photographer

buddyzm buddyzm
buddyzm
buddyzm :: www.buddyzm.edu.pl :: buddyzm
buddyzm
buddyzm buddyzm przewin strone do gory Aktualnie online: 0 użytkownik(ów), 5 gość(i)

Strona główna || Czytelnia || Magazyn || Wprowadzenie do buddyzmu || Czym jest medytacja?
Nowości wydawnicze || Zadaj pytanie || Biblioteczka || Download || Wydarzenia
Katalog WWW || Polityka prywatności || Cennik reklam || O serwisie || Zaloguj się || Szukaj
opcje zaawansowanego szukania napisz do nas wydrukuj strone buddyzm buddyzm
buddyzm
buddyzm
buddyzm buddyzm
buddyzm

Buddyzm w Polsce

www.buddyzm.edu.pl

om mani peme hung

Buddyjski Portal "Cyber Sangha"
w Internecie od 1998 roku.
buddyzm - CyberSangha - buddyzm